Vybudovanie cyklotrasy na Koreszkovej, Jurkovičovej a Pplk. Pľjušťa – mapa